Бид нэг нэгэндээ туслах боломжтой боллоо

0

Энэхүү сайтад асуултаа асууж, харин мэддэг нэг нь хариулж оноо цуглуулж цол аваарай. Бид идэвхитэй хэрэглэгчдийг урамшуулах болно.

Facebook group-т одооноос эхлээд асуулт бүртгэхгүй. Яагаад гэвэл facebook group дэх асуусан асуултанд хичнээн сайхан хариулт өглөө ч хадгалагдахгүй алга болдог. Удалгүй өөр нэг хэрэглэгч дахиад л нөгөө асуултыг асууж улиг болж зовоодог. Тиймээс та бүхэнд энд асуултуудаа оруулаарай.

Бид бүхэн идэвхитэй хариулах болно.

15 9 дүгээр сарын 2014 оруулсан. , Сүүлд 15 9 дүгээр сарын 2014 зассан

3 Хариултууд
1

Форум юм байна шдээ. Сайхаан сайхан :D.

0

Энэхүү сайтад асуултаа асууж, харин мэддэг нэг нь хариулж оноо цуглуулж цол аваарай. Бид идэвхитэй хэрэглэгчдийг урамшуулах болно.

Facebook group-т одооноос эхлээд асуулт бүртгэхгүй. Яагаад гэвэл facebook group дэх асуусан асуултанд хичнээн сайхан хариулт өглөө ч хадгалагдахгүй алга болдог. Удалгүй өөр нэг хэрэглэгч дахиад л нөгөө асуултыг асууж улиг болж зовоодог. Тиймээс та бүхэнд энд асуултуудаа оруулаарай.

Бид бүхэн идэвхитэй хариулах болно.

1

Улам хөгжүүлж сайн site болгорой амжилт


Манай 119 гишүүн нийт 88 асуултанд 149 хариулт өгсөн