Рүүт

0

энэ утсанд рүүт хийнэ гэдэг нь ямар учиртай юм бол? тайлбарлаад өгөөч?

08 10 дугаар сарын 2014 оруулсан. , Сүүлд 09 10 дугаар сарын 2014 зассан

1 Хариултууд
0

Эндээс уншаарай


Манай 119 гишүүн нийт 88 асуултанд 149 хариулт өгсөн