Утас зурагтаар интернет орохоор security certificate гэж гарч ирээд болохгүй юм. Туслаач!!