euro s3 yaj 3g ajiluulax we

0

euro s3 yaj 3g ajiluulah we data networkoo negeed bxad oroxgui yum ?

25 9 дүгээр сарын 2014 оруулсан. , Сүүлд 25 9 дүгээр сарын 2014 зассан

1 Хариултууд
0

Settings -> Mobile Network -> Access Point Names -> Шинээр APN нэмээд

Хэрэв Mobicom бол

  • Name: internet,
  • Username,Password: хоосон үлдээнэ

Хэрэв Unitel бол

  • Name: net,
  • Username,Password: хоосон үлдээнэ

гэж бичиж хадгална.

Мөн Mobile Network чинь WCDMA сонгогдсон байх ёстой.

25 9 дүгээр сарын 2014 оруулсан. , Сүүлд 25 9 дүгээр сарын 2014 зассан


Манай 119 гишүүн нийт 88 асуултанд 149 хариулт өгсөн