Монгол Улсын Иргэн Чөтгөр

Монгол Улсын Иргэн Чөтгөр

Гишүүн болсон: 2015-02-20

Асуулт: 1

Оноо: 5

Нас: 22

Байршил:

Вэб:

Twitter: https://twitter.com/chinbat87

Facebook: https://www.facebook.com/chebarushka.chinbaina

Асуултууд

Please wait...

Цолууд

  • FirstQuestionBadge [2] Анхны асуулт
  • MemberForAYear [2] Нэг жилийн хэрэглэгч

Манай 119 гишүүн нийт 88 асуултанд 149 хариулт өгсөн